JURIDISCHE MEDEDELINGEN
Wettelijke Kennisgeving
Deze website is het enige en exclusieve eigendom van zijn legale en legitieme eigena(a)r(en).
De gebruiker kan contact opnemen met de website via (één van) de contactmogelijkheden die geboden worden op het domein: www.jamonprive.nl
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Website, het Privacy Beleid en de Wettelijke Kennisgeving zijn een aanvulling op de overige voorwaarden die kunnen bestaan ten behoeve van een goede levering, inkoop of marketing van de goederen en/of diensten die hier worden gepresenteerd en aangeboden.